आते वक्त परसाद लेट आना Sabse Majedar Best Chutkule

मोहन – बहिया शिर्डी चलो गे

टैक्सी वाला- हा

मोहन – ठीक है जाओ , आते वक्त परसाद लेट आना